Deratizare

Rolul răzătoarelor în transmiterea unui mare număr de boli bacteriologice, virotice și parazitare (cunoscute sub denumirea generică de zoonoze) atât la om cât și la animale, este astăzi bine cunoscut. Prin mobilitatea și frecvența lor excesivă care determină contactul nemijlocit al acestor animale cu toate mediile din natură și în același timp cu toate elementele faunistice, rozătoarele contribuie în cea mai mare măsură la diseminarea largă a infecțiilor și deplasarea sau lărgirea focarelor naturale de boală. Felul de viață al rozătoarelor și în special unele particularități ca : higofrilia, regimul nocturn de activitate, menținerea aproape exclusiv în condițiile unui microclimat stabil (galerii de exemplu) a avut ca urmare în timp stabilirea unei relații simbiotice între germeni și animal ceea ce a generat crearea unui rezervor de infecții adică medii vii deosebit de favorabile pentru existența și dezvoltarea germenilor patogeni.

Ce este deratizarea?

Deratizarea reprezintă un complex de măsuri aplicate de toți factorii interesați pentru reducerea substanțială a populației de rozătoare : șoareci, șobolani etc – și menținerii acestora la un nivel numeric redus. Aceștia sunt dăunători periculoși, deoarece transmit boli atât oamenilor cât și animalelor și pot provoca pierderi semnificative. De aceea, deratizarea trebuie să fie un proces continuu, astfel încât să se împiedice refacerea populațiilor de rozătoare.

Calea Sever Bocu Nr.18, Jud. Timis


Call Now Button