Deratizare

Ce este deratizarea?
Deratizarea reprezintă un complex de măsuri aplicate, pentru reducerea substanțială a populației de rozătoare (șoareci și șobolani) și menținerii acestora la un nivel numeric redus.
Rozătoarele sunt dăunători periculoși, deoarece transmit boli atât oamenilor cât și animalelor și pot provoca pierderi semnificative.
Din această cauză, deratizarea trebuie să fie un proces continuu, astfel încât să se împiedice refacerea populațiilor de rozătoare.

Despre rozătoare

Rolul rozătoarelor este transmiterea unui mare număr de boli bacteriologice, virotice și parazitare (cunoscute sub denumirea generică de zoonoze), atât la om cât și la animale.
Prin mobilitatea și frecvența lor excesivă care determină contactul lor cu toate mediile din natură, rozătoarele contribuie în cea mai mare măsură la răspândirea largă a infecțiilor și deplasarea sau lărgirea focarelor naturale de boală.
Felul de viață al rozătoarelor, precum: regimul nocturn de activitate, menținerea în condițiile unui microclimat stabil, a avut ca urmare în timp, stabilirea unei relații strânse între germeni și animal.
Acest lucru a generat crearea unui rezervor de infecții. Adică medii vii, deosebit de favorabile pentru existența și dezvoltarea germenilor patogeni.

Calea Sever Bocu Nr.18, Jud. Timis


Call Now Button