Legea nr. 344/31.0 privind stabilirea și sancționarea contravenienților la normele legale de igienă și sănătate publică prevede la art.11: „este contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 RON la 8.000 RON, neefectuarea periodică, conform normelor de igienă, a dezinsecției și deratizării.

Ord MS nr. 536/1997 Lucrările de dezinsecție se fac atunci când este nevoie, odată la minim 3 luni. Lucrările de deratizare se fac atunci când este nevoie, odată la minim 6 luni (primăvara sau toamna).

privind asistența de sănătate publică, publicată în Monitorul Oficial nr. 204/1998, stipulează la cap. 5, art. 28: „Agenții economici și celelalte persoane juridice sunt obligate să asigure fondurile și condițiile necesare pentru aplicarea măsurilor de dezinsecție și deratizare periodice”.